DUCHOVNÍ LÉČENÍ 

Duchovní léčení je velice široký pojem a náš přístup jsme blíže rozvedli na http://www.navlnachmeditace.wz.cz/terapie.html. Tady proto učiníme jen krátké shrnutí a srovnání s tím, čemu říkáme regresní terapie, i když tyto metody nelze od sebe nějak striktně oddělit.

Při duchovním léčení, stejně jako při regresní terapii, se zabýváme psychosomatickou příčinou potíží, ať už jsou psychického nebo fyzického charakteru nebo jde o problémy ve vztazích. Jako prvotní nástroj uzdravení doporučujeme našim klientům zlepšení kvality života, a to především rozvíjením bdělé pozornosti, tj. meditací. To je naprostý základ a zdá se, že si to uvědomuje stále větší množství lidí. My tento proces můžeme podpořit odkrytím kořenů současných potíží, pomoci klientovi v jejich pochopení a tím i přijetí. Pokud je klient otevřený a připravený udělat i svůj díl práce, potom již nic nebrání jeho uzdravení.  

K odkrytí těchto kořenů při této metodě více využíváme Lenčiných paranormálních schopností. Lenka není ve svém vnímání omezena časem, prostorem, ani identitou, dokáže splynout v Jednotě i se naladit na jiné dimenze bytí. Na rozdíl od klasické regresní terapie, respektive hlubinné abreaktivní psychoterapie, kde si minulé události vybavuje klient, při této metodě zprostředkuje odkrytí příčin současných problémů ona. Vidí minulé životy jako ve filmu, a zároveň se dokáže „stát“ kteroukoliv postavou, vnímat její záměry, myšlenky, pocity i slova. Samotné léčení již není v naší režii. Odevzdáváme je do rukou Božích. Pomodlíme se, vzneseme prosbu, ale nelpíme na výsledku. A totéž očekáváme i od našich klientů.  

Z několikaleté praxe můžeme zodpovědně říct, že tato metoda se nám ve většině případech osvědčila jako daleko efektivnější než regresní terapie. Za stejnou dobu se udělá daleko více práce, metoda má daleko větší záběr do hloubky i do šířky. V některých případech však může být regresní terapie vhodnější, zejména pro klienty, kteří nejsou příliš otevření, nebo kteří jsou podezíraví a skeptičtí. A je to i velice zajímavá zkušenost a velice hodnotný nástroj učení. Mně osobně regresní terapie velice pomohla v rychlém zpracování problému, s nímž jsem si dlouho nevěděl rady a v několika dalších k rozkrytí problémů, které jsem se potom rozhodl řešit právě cestou duchovního léčení. Každému klientovi zvlášť doporučíme, kterou z metod považujeme v dané chvíli za vhodnější konkrétně pro něj, rozhodnutí však ponecháváme na něm.