Regresní terapie

je technika, která nás vede k rozkódování skrytých příčin potíží. Změnou našeho vnímání klíčové situace dojde k uvolnění energií, jež vyvolají léčebný proces. Symbolicky lze říct, že začnou praskat ledy. Jako bychom byli zamrzlí uprostřed ledové kry, kdy se nemůžeme hnout, a najednou to povolí a naskytne se nám několik možností řešení, získáváme volnost. Tím, jak tuto „zamrzlou“ situaci znovu otevřeme, tak se opět stáváme jejími tvůrci a můžeme dění, kde došlo k disharmonii, nějakým způsobem změnit. Dochází tak k přepisu akašických záznamů, ke změně programů, což pozitivně ovlivní nejen celý život, v němž disharmonie nastala. Protože vše souvisí se vším, tak toto vyrovnání ovlivňuje i další životy, přítomnost, a tím i budoucnost. Tomuto procesu významně pomáhají též vhodně zvolené afirmace a jejich niterné prožívání.      

Veškerou naši práci pojímáme jako modlitbu. I tady se tedy obracíme o pomoc k Bohu: „Ne mojí mocí a silou, ale Tvým duchem Otče, nechť je tato práce vykonána.“ Dostává se nám tak veliké pomoci Boží, často prostřednictvím nebeských poslů – andělů a dalších Bytostí Světla.

Více na: www.navlnachmeditace.wz.cz/regresni.html